BoHeMSA

September 20, 2017

Nova iskustva, znanja, običaji i kulture | Samara, Rusija

  Moja razmjena studenata u Samari (Rusija) počela je 1.8.2017. i trajala do 25.8.2017. Odjel na kojemu sam provodio radne dane je bio kardiologija u Cardiocentre  […]
September 20, 2017

Najljepše uspomene iz Grčke!

Mjesec juli 2017. godine pamtit ću kao jedan od najljepših mjeseci u svom životu. Tih trideset dana provela sam u Grčkoj, u gradu Patrasu, na razmjeni […]
September 20, 2017

Opet bih izabrala Italiju i Veronu!

Predivna Verona je bila moj izbor za kliničku razmjenu ovog ljeta. Mjesec dana koji sam provela u Italiji je sigurno jedan od najljepših perioda u mom […]
September 20, 2017

Katalonija je mjesto za vas!

Tokom mjeseca jula, imao sam priliku da učestvujem na SCOPE razmjeni u Kataloniji kao član BoHeMSA-a, gdje sam tokom jednog mjeseca odrađivao svoju ljetnu praksu kao […]