October 15, 2023

BoHeMSA Weekend 2023

  BoHeMSA Weekend je nacionalni projekat Udruženja studenata medicine u Bosni i Hercegovini kroz koji studenti medicine iz različitih gradova Bosne i Hercegovine imaju priliku da se povežu i razmijene iskustva kroz interaktivne radionice i predavanja. Ovaj događaj promoviše timski rad i saradnju među članovima udruženja, te doprinosi njihovom profesionalnom razvoju. Svaka radionica je pažljivo osmišljena kako bi pokrila različite […]
March 16, 2022

BoHeMSA Weekend 2022

Udruženje studenata medicine u BiH je početak ljetnog semestra tekuće akademske godine obilježilo organizacijom prvog BoHeMSA Weekend-a. Ovaj nacionalni projekat održao se u Sarajevu, 12. i 13. marta/ožujka 2022. godine, a kreiran je sa ciljem spajanja svih timova koji sačinjavaju Udruženje, kroz seriju inovativnih radionica edukativnog i zabavnog karaktera.   Koordinator projekta je bio Nacionalni dužnosnik za medicinsku edukaciju, Adem […]