Konkurs za prijem novih članova je otvoren!

Konkurs je otvoren do 18. oktobra/listopada 2022. godine 23:59 h.

Zašto postati član?

Kao član Udruženja studenata medicine u BiH, ostvarujete brojne mogućnosti i pogodnosti. Vaš razvoj u medicinskog profesionalca je počeo još prije upisa na fakultet, ali pored formalne edukacije - izuzetno važna komponenta napredovanja je i neformalno obrazovanje, usvajanje vještina i stvaranje poznanstava. BoHeMSA vam omogućuje:

 • This is the 1st item

 • This is the 2nd item

 • 1. Ekskluzivno članstvo u nacionalnoj i internacionalnoj zajednici studenata medicine

 • 2. Članstvo u najvećoj studentskoj organizaciji za medicinske razmjene u svijetu – IFMSA

 • 3. Mogućnost učešća na svjetskim i evropskim skupštinama studenata medicine

 • 4. Sticanje brojnih prijateljstava kao i budućih poslovnih kontakta u Bosni i Hercegovini, Evropi i svijetu

 • 5. Prilika da kao student iskažete svoje humanitarno djelovanje i podižete svijesti javnost

 • 6. Mogućnost promocije sebe i svojih projekata kroz IFMSA mrežu

 • 7. Učestvovanje u organizaciji i realizaciji BoHeMSA-inih projekata

 • 8. Iskustvo u timskom radu važno za razvoj jake medicinske studentske zajednice

 • 9. Sticanje brojnih vještina značajnih za dalje napredovanje u karijeri

 • 10. Edukacija kroz organizovanje seminara, konferencija, radionica, okruglih stolova i slično

 • 11. Dodatni bodovi prilikom prijave za odlazak na studentske profesionalne razmjene

 • 12. Priznato volontersko iskustvo u CV-u

Ko može postati član?

Član Udruženja studenata medicine u BiH mogu postati svi studenti na čijem fakultetu postoji Lokalni komitet BoHeMSA-e. To su:

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Mostaru

Kako postati član?

Sve što je potrebno da se učlanite u BoHeMSA-u je ispunjavanje pristupnice i uplata članarine. 
Konkurs za nove članove je otvoren samo u vrijeme konkursa, tako da naknadno učlanjenje nije moguće.

Prava i obaveze članova

Kao i svako Udruženje, BoHeMSA ima svoj pravilnik. Dio tog pravilnika koji reguliše prava i obaveze članova je naveden u tekstu ispod.

 1. Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.
 2. Članovi BoHeMSA-e mogu biti svi studenti medicine koji studiraju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
 3. Članstvo se stiče ispunjavanjem pristupnice, uplatom godišnje članarine te upisom u registar članova BoHeMSA-e. Po primanju u članstvo, član ima pravo da dobije člansku karticu BoHeMSA-e.
 4. Članovi BoHeMSA-e imaju jednaka prava i obaveze.
 5. Članovi Udruženja imaju sljedeća prava i obaveze:
 • Da biraju i da budu birani u organe Udruženja,
 • Da daju prijedloge, mišljenja i sugestije,
 • Da prate rad Udruženja i pokreću inicijative za rješavanje pitanja od interesa za Udruženje,
 • Da budu redovno informisani o radu Udruženja i rezultatima rada,
 • Da učestvuju u aktivnostima Udruženja,
 • Da savjesno i odgovorno izvršavaju povjerene poslove i zadatke u vezi sa radom i aktivnostima Udruženja,
 • Da propagiraju djelatnosti Udruženja, a posebno značaj njenih programskih ciljeva,
 • Da čuvaju i podižu ugled Udruženja,
 • Da redovno izvršavaju preuzete obaveze prema Udruženju,
 • Da uredno i na vrijeme izmiruju članarinu,
 • Da poštuju odredbe definisane ovim Statutom i drugim opštim aktima Udruženja.
 1. Članstvo u Udruženju prestaje:
 • Istupanjem člana
 • Isključenjem člana
 1. Svaki član Udruženja može slobodno istupiti iz članstva. Član koji želi istupiti iz Udruženja dužan je dostaviti pismenu izjavu o istupanju predsjedniku Lokalnog Komiteta kojem član pripada.
 2. Isključenje iz članstva se vrši u slučaju kada član Udruženja teže povrijedi odredbe ovog Statuta ili drugih Opštih akata Udruženja, ne izvršava svoje obaveze prema Udruženju, djeluju protivno ciljevima i interesima Udruženja ili ako narušava ugled Udruženja.
 3. Prije donošenja odluke o isključenju, član Udruženja mora biti obaviješten o prijedlogu za isključenje, kao i o razlozima zbog kojih se predlaže isključenje. Članu Udruženja se mora ostaviti razuman rok za izjašnjenje o pokrenutom prijedlogu za isključenje iz Udruženja.
 4. Prijedlog za isključenje člana može podnijeti svaki član Udruženja.
 5. Odluku o isključenju donosi predsjednik Udruženja.
 6. Isključenje iz Udruženja povlači sa sobom i opoziv tog člana, ukoliko je izabran na određenu funkciju, odnosno predstavnika Udruženja.
 7. Član Udruženja koji istupi ili koji je isključen iz Udruženja dužan je izvršiti obaveze prema Udruženju dospjele do dana prestanka članstva.
 8. Generalna Skupština dodjeljuje zvanje Počasnog člana BoHeMSA-e.
 9. Počasni član BoHeMSA-e je osoba koja je značajno doprinijela kvalitetnom radu i priznanju BoHeMSA-e u zemlji i inostranstvu.