IFMSA program razmjena vam omogućava sve to,
uz druženje sa kolegama studentima medicine iz cijelog svijeta!

 

Razmjene - gdje, šta i kako?

Jedna od najvažnijih uloga BoHeMSA-e je organizovanje razmjena studenata medicine.

Zajedno sa gotovo 100 drugih država članica, i u saradnji sa Međunarodnom federacijom udruženja studenata medicine (IFMSA), BoHeMSA omogućava studentima medicine iz BiH da sudjeluju na dvije vrste razmjena – profesionalnim i naučno-istraživačkim. Studenti u toku mjesec dana imaju priliku obaviti praksu u inostranstvu, poboljšati svoja klinička i pretklinička znanja i vještine, otvoriti svoje vidike i upoznati drugačije kulture i stvoriti prijateljstva sa kolegama iz cijelog svijeta.

Zadatak SCOPE i SCORE komiteta je organizacija razmjene za studente sa bh. fakulteta koji odlaze u inostranstvo, te za strane studente koji dolaze u našu državu. BoHeMSA svoje razmjene organizuje u ljetnom periodu, obzirom na obrazovni sistem koji prate medicinski fakulteti u Bosni i Hercegovini. Studenti se za razmjenu prijavljuju na početku akademske godine, nakon što BoHeMSA raspiše konkurs za razmjene. Države u kojim se obavlja razmjena su zemlje sa kojim naša organizacija ima potpisan ugovor o razmjeni, a za svakog studenta iz Bosne i Hercegovine, BoHeMSA je dužna ugostiti studenta iz te države.

Ok, zvuči zanimljivo, ali...


Države u kojim se obavlja razmjena su zemlje sa kojim naša organizacija ima potpisan ugovor o razmjeni, a za svakog studenta iz Bosne i Hercegovine, BoHeMSA je dužna ugostiti studenta iz te države.

Bosansko-hercegovačkim studentima su u inostranstvu pokriveni troškovi smještaja i jednog toplog dnevnog obroka, u periodu od mjesec dana – za vrijeme kojeg su angažovani u praksi na klinici ili institutu. Sve detalje o specifičnosti pojedinih država možete pronaći u Exchange conditions. Smještaj je najčešće u studentskim domovima, stanovima, ili u smještaju studenta koji ide na razmjenu. Osiguran je jedan obrok dnevno, ili adekvatan džeparac u protuvrijednosti obroka. Putne troškove, troškove zdravstvenog osiguranja, vize i drugih administrativnih troškova, eventualnih vakcinacija snosi sam student.

Gotovo svaka država organizuje i socijalni program za dolazeće studente, koji uključuje izlete, putovanja, radionice, partije i ostale aktivnosti kojim se ispunjava slobodno vrijeme. Socijalni program se razlikuje od države do države, neke aktivnosti su besplatne, a za neke je potrebna doplata – čije troškove snosi sam student. U većini država će sa vama biti i drugi studenti koji su također na razmjeni, što značajno doprinosi obogaćivanju samog iskustva razmjene.

Najbolji način da skupite bodove i prije samog odlaska na razmjenu dobijete uvid što to zapravo znači je da se pridružite radu naših komiteta za razmjene kao kontakt-osobe te kroz druženje, izlete i izlaske upoznate mnogo zanimljivih ljudi iz svih krajeva svijeta.

U svim državama, student koji dolazi na razmjenu dobiva 2 kontakt osobe kojima se može obratiti sa svojim pitanjima o gradu, transportu, projektu i svemu što ga zanima, a isti će ga i dočekati kada bude stigao te mu pomoći da se akomodira. Također, tu su uvijek i lokalni dužnosnici za razmjene koji rado odgovaraju na pitanja i najčešće koordiniraju sve što se događa tijekom mjesec dana boravka u određenoj zemlji.

U mjesecu novembru se otvara konkurs, na koji mogu aplicirati svi studenti sa fakulteta na kojim je BoHeMSA aktivna. Konkurs je dostupan na linku:

Još uvijek niste sigurni?

SCOPE i SCORE - u čemu je razlika?

SCOPE organizuje profesionalne razmjene studenata – student provedi mjesec dana na bolničkom odjelu/klinici te se upoznaje sa radom u inostranim medicinskim centrima. Saradnja sa ljekarima, ostalim zdravstvenim osobljem i učestvovanje u drugačijem zdravstvenom sistemu, uz komunikaciju sa pacijentima iz drugih kultura su fantastičan način za oblikovanje i usavršavanje medicinske vještine i pristupa budućeg ljekara.

SCORE organizuje naučno-istraživačke razmjene studenata – student ima priliku da sudjeluje u kliničkim i pretkliničkim projektima, te mogućnost rada u laboratoriju na naučnim istraživanja na brojim univerzitetima širom svijeta. Mali broj studenata se u toku školovanja odluči posvetiti ovom važnom aspektu karijere, i medicinske profesije uopće, ali sudjelovanjem u SCORE razmjeni – činite velik iskorak u svom naučnom razvoju, uz saradnju sa profesorima i studentima iz cijelog svijeta.

scope1

Komitet za profesionalne razmjene

Program profesionalnih razmjena je obrazovni program koji nudi praksu za studente medicine u inostranstvu. Već 1952. godine, 463 studenata je provelo određeno razdoblje na praksi u inostranstvu. Danas su prakse okosnica IFMSA-e i čine njen najduži projekt. Godišnje, više od 13.000 studenata iz 90 zemalja putuju oko svijeta za otkrivanje novih zdravstvenih sistema, novih kultura i da poboljšaju svoje zdravlje i globalno interkulturalno razumijevanje.

Historija

Prvi komitet u IFMSA-i je bio Komitet za profesionalne razmjene (SCOPE)1951. Počeo je kao mali komitet sa samo 8 europskih zemalja, ali od tada je izrastao u jedan od najvažnijih i najvećih programa studentske razmjene u svijetu, s više od 1,5 miliona studenata medicine iz 98 nacionalnih organizacija koje učestvuju u programu. SCOPE program razmjene je kvalitetno obrazovno i kulturno iskustvo u potpunosti organizovano od stane studenata medicine uz pomoć njihovih medicinskih fakulteta. Od 2003. godine do danas, 103.354 studenata je otišlo na razmjenu sa SCOPE-om, unutar 98 nacionalnih organizacija i 923 lokalna odbora i univerziteta širom svijeta.

 

Misija

Cilj SCOPE-a je promocija kulturnog razumijevanja i saradnje među studentima medicine i svih zdravstvenih radnika, kroz olakšavanje međunarodne studentske razmjene. SCOPE ima za cilj da svim studentima da priliku da uče o globalnom zdravlju, a ovo postiže zahvaljujući akreditiranosti svojih razmjena na medicinskim fakultetima diljem svijeta.

 

Ciljevi

 1. Da se poveća mobilnost i da se prošire horizonti studenata medicine u svijetu
 2. Dati mogućnost studentima medicine da iskuse zdravstvene zaštite u drugoj kulturi sa različitim sistemima zdravlja i obrazovanja, i da nauče kako razlike u kulturi mogu biti od utjecaja.
 3. Stvaranje mogućnosti za studente medicine da uče o globalnim zdravstvenim problemima, primarnim zdravstvenim problemima i osnovama epidemiologije zemlje domaćina, i kako se to razlikuje od stvari u domovini.
 4. Doprinos obrazovanju budućeg zdravstvenog profesionalaca sa globalnom vizijom i doprinos ličnog razvoja, samopouzdanja i otvorenosti u budućnosti studenta medicine.
 5. Da studentima pruži priliku da poboljšaju svoje medicinsko znanje, njihovu vizija po pitanjima medicine i njihova praktična znanja, ovisno o propisima zemlje domaćina.
 6. Da se olakša povezivanje studenata medicine i drugih zdravstvenih radnika i osiguravanje platforme za buduću saradnju među studentima medicine međusobno i sa zdravstvenim stručnjacima širom svijeta.
 7. Održavanje pristupačne školarine za profesionalne razmjene kroz upravno tijelo kako bi se osiguralo da studenti medicine u okviru nacionalnih organizacija mogu sudjelovati u razmjenama sa minimalnom finansijskim teretom.
 8. Omogućiti studentima sve potrebne informacije o etičkim aspektima razmjene tako da se što više umanji teret na društvo, pacijente, resurse i zdravstveni sistem.
 9. Promocija tolerancije prema različitostima i sličnostima unutar zdravstva i prema pacijentima, bez obzira na spol, vjeru, ili uvjerenja.
Izvor: http://ifmsa.org/professional-exchanges/
score1

Komitet za naučno-istraživačke razmjene

Istraživanje je od suštinskog značaja za razvoj medicine i bez nje oblasti medicine se nikada ne bi mogle dovesti u fazu trenutnih inovativnih metoda dijagnostike i tretmana.

Historija

SCORE je osnovan 1991. godine s ciljem pružanja studentima mogućnost poboljšanja svoje vještine u istraživanjima u drugim postavkama učenja. Trenutno, SCORE uključuje više od 70 aktivnih nacionalnih odbora i nudi više od 3000 istraživačkih projekata za više od 2400 studenata medicine širom svijeta. Njima se pruža mogućnost da učestvuju u IFMSA programu istraživačkih razmjena i učenja osnovnih principa medicinskih istraživanja, kao što su prikupljanje podataka, pisanje naučnih radova, rad u laboratoriji, statistika i etički aspekti koji se odnose na medicinu. Važno je napomenuti da su sve razmjene inicirali i koordinirali isključivo studenti medicine.

 

Misija

Naša misija je ponuditi budućim liječnicima priliku da iskuse istraživanje i različitosti u zemljama širom svijeta. To se postiže pružanjem mreže, lokalno i međunarodno aktivnih studenata, koja globalno olakšava pristup projektu istraživačkih razmjena. Kroz naše programe i mogućnosti, cilj nam je razviti i kulturno osvještene studenate i stručne istraživače koji imaju namjeru oblikovanja svijeta nauke u narednom periodu.

 

Ciljevi

 1. Omogućiti uvođenje istraživačkih projekata u medicinski silabus širom svijeta kako bi studenti imali mogućnost oblikovanja silabusa prema svojim interesima, te ih upoznati sa osnovnim principima medicinskog istraživanja.
 2. Povećati mobilnost i proširiti horizonte studenata medicine u svijetu, pružajući im mogućnost da dožive različite pristupe u medicinskim istraživanjima, obrazovanju i liječenju putem učešće u istraživačkim projektima u drugim zemljama.
 3. Poboljšati akademski kvalitet studentskog nastavnog plana i programa iz oblasti medicinskih istraživanja, bilo na osnovama nauke ili na kliničkom istraživanju sa ili bez rada u laboratoriju.
 4. Olakšati suradnju i partnerstvo između različitih medicinskih fakulteta ili škola, istraživačke institucije i savezničkih studenata medicine širom svijeta, kako bi se dijelila i širila nova dostignuća na polju medicinskih istraživanja.
 5. Održavanje pristupačne školarine za naučne razmjene kroz upravno tijelo kako bi se osiguralo da studenti medicine u okviru nacionalnih organizacija mogu sudjelovati u razmjenama sa minimalnim finansijskim teretom.
Izvor: http://ifmsa.org/research-exchanges/
Meet one of our associates who helps us to provide incoming students with the best possible experience.