INTERNACIONALNA

IFMSA Generalne skupštine su među najvećim događajima koji organizuju mladi širom svijeta. Održava se dva puta godišnje – jednom u martu, jednom u augustu, gdje prisustvuje više od 800 studenata medicine iz više od 100 zemalja. Zemlje domaćini biraju se godinu dana prije skupštine, dajući dovoljno vremena organizacionom odboru da omogući optimalne uslove za studente medicine da uče, razgovaraju, sastaju se i razmjenjuju saznanja.

Cilj generalne skupštine je da inspiriše nove generacije budućih ljekara da postanu lideri i zagovornici kroz razmjenu ideja, umrežavanje i učenje iz različitih programskih jedinica. Skupštine se sastoje od: sastanaka svakog komiteta; upravljanja i donošenja odluka na sesijama; mogućnosti obuke za razvoj ličnih vještina; inspirativne aktivnosti i prezentacije projekata. Izvršni odbor je izabran na sastanku u martu, dok se ostatak tima zvaničnika i članova Nadzornog vijeća bira na sastanku u avgustu.

REGIONALNA 

Regionalni sastanci održavaju se svake godine u svakoj IFMSA regiji i domaćin je najmanje jedan NMO iz odgovarajuće regije. Obično, evropska skupština se odvija u aprilu. Kandidati su izglasani od strane NMO-a regije, i odgovarajući regionalni koordinator je zadužen za pružanje pune podrške OC-u, te da razvije sadržaj sesija, zajedno sa ostalim regionalnim timovima.

NACIONALNA

Generalna skupština se održava jednom godišnje, obično na početku školske godine. To je najviši organ odlučivanja i mjesto gdje se biraju izvršni odbor i nacionalni oficiri za narednu godinu. Svaki lokalni komitet učestvuje u generlnoj skupštini.