Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini BoHeMSA je nevladina, neprofitna, studentska organizacija čije članstvo čine studenti medicinskih fakulteta u Bosni i Hercegovini.

BoHeMSA je jedinstvena organizacija u našoj zemlji, koja se sastoji od tri lokalna komiteta, koji su međusobno povezani. Ovi komiteti imaju relativnu autonomiju, što znači da oni mogu biti odgovorni za programe i aktivnosti, sve dok oni odražavaju ciljeve i filozofiju BoHeMSA-e u cjelini.

Danas BoHeMSA ima šest aktivnih radnih komiteta – SCOPE, SCORE, SCOPH, SCOME, SCORP i SCORA. BoHeMSA ima više od 150 članova na nacionalnom nivou, koji rade na više od 20 projekata godišnje. Glavna djelatnosti BoHeMSA-e je saradnja između studenata, predstavljanje studenata i udruživanje interesa studenata medicine na nacionalnom i međunarodnom nivou. IFMSA nije samo dinamična platforma mogućnosti za budućnost ljekara, već služi i  kao njihov glas na međunarodnom nivou.