Svjetski dan borbe protiv dijabetesa – 14. studenoga 2019. (LC Mostar)