Šta je BoHeMSA?


Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini BoHeMSA je nevladina, neprofitna, studentska organizacija čije članstvo čine studenti medicinskih fakulteta u Bosni i Hercegovini.

Glavne djelatnosti BoHeMSA-e su saradnja između studenata, predstavljanje studenata i udruživanje interesa studenata medicine na nacionalnom i međunarodnom nivou.

BoHeMSA svoje djelovanje ostvaruje preko šest aktivnih radnih komiteta – SCOPE, SCORE, SCOPH, SCOME, SCORP i SCORA. BoHeMSA ima preko 300 članova na nacionalnom nivou, koji rade na brojnim projektima.

BoHeMSA je punopravni član Međunarodne federacije udruženja studenata medicine, IFMSA. IFMSA je jedna od najvećih studentskih organizacija na svijetu, a zastupa studente medicine, buduće ljekare na svjetskom nivou. Osim što služi kao glas studenata medicine, IFMSA je dinamična platforma koja omogućava brojne mogućnosti u napretku i usavršavanju djelovanja studenata, kako lično/profesionalno, tako i društveno, na nivou zajednice.


Gdje djelujemo?

Tri lokalna komiteta.

BoHeMSA je jedinstvena organizacija u našoj zemlji, koja se sastoji od tri lokalna komiteta, koji su međusobno povezani. Ovi komiteti imaju relativnu autonomiju, što znači da oni mogu biti odgovorni za programe i aktivnosti, sve dok oni odražavaju ciljeve i filozofiju BoHeMSA-e u cjelini.

Unutar svakog lokalnog komiteta, članovi rade projekte u radnim komitetima, na čijem su čelu lokalni oficiri.

Mostar

Sarajevo

Tuzla

Najveća studentska organizacija studenata medicine.
BoHeMSA je dio priče.

Međunarodna federacija udruženja studenata medicine (IFMSA) osnovana je 1951. godine, kao organizacija studenata medicine, za studente medicine i od strane studenata medicine. Više od 60 godina IFMSA-u su vodili i vode studenti medicine diljem svijeta.

IFMSA je najstarija i najveća nezavisna organizacija koja zastupa udruženja studenata medicine na međunarodnom planu. Trenutno okuplja 127 nacionalnih organizacija iz više od 100 zemalja, na šest kontinenata, s više od milion studenata. IFMSA je priznata kao nevladina organizacija unutar Ujedinjenih naroda i Svjetske zdravstvene organizacije, a ima odličnu suradnju sa Svjetskom medicinskom asocijacijom.

Rad u IFMSA-i ohrabruje profesionalnu i privatnu saradnju među članovima, bez obzira na geografske, socijalne, kulturne, vjerske, rasne, seksualne i političke razlike. Kao rezultat toga, budući doktori postaju više kulturno osjetljivi i osvješteni. U IFMSA-i, naglasak je stavljen na povratak studenata u svoje lokalne sredine s novim idejama i vještinama za implementaciju tih ideja. Kao doktori sutrašnjice i budući lideri u zdravstvu, uvjereni smo da će naši učenici nositi ovaj duh s njima u profesionalnom životu tako da mogu pozitivno uticati na zajednice kojima služe.


Sastanci

Važan dio u djelovanju BoHeMSA-e, kao i IFMSA-e, su regularni sastanci, koji okupljaju članove i omogućavaju razmjenu postignuća, znanja, iskustava i kultura na nacionalnom i internacionalnom nivou.

Mi smo mlada, motivirana skupina budućih ljekara, koja želi unaprijediti profesionalni razvoj studenata medicine i njihov doprinos u društvenom djelovanju.

Inspirisani prethodnim generacijama, nastavljamo razvoj i afirmaciju Udruženja. BoHeMSA je pod vodstvom tima nacionalnih dužnosnika, u sljedećem sastavu:Tim dužnosnika 2018-2019

Lamija Hukić

President

Predsjednik

Nedim Srabović

General Secretary

Generalni sekretar

Anesa Šehić

Treasurer

Blagajnik


Midhat Omerović

VPI

VPI

Mateo Bevanda

VPE

VPE

Adnan Mujanović

PR Manager

Odnosi sa javnošću


Katarina Šoljić

President LC Mostar

Predsjednik LC Mostar

Nađa Zvizdić

President LC Sarajevo

Predsjednik LC Sarajevo

Nedim Srabović

President LC Tuzla

Predsjednik LC Tuzla


Anesa Šehić

NEO

Nacionalni dužnosnik za profesionalne razmjene

Nedim Vanis

NORE

Nacionalni dužnosnik za naučno-istraživačke razmjene

Emina Letić

NPO

Nacionalni dužnosnik za javno zdravstvo


Jelena Čurčić

NORA

Nacionalni dužnosnik za reproduktivno zdravlje, HIV i AIDS

Adnan Šabić

NOME

Nacionalni dužnosnik za medicinsku edukaciju

Indira Efendić

NORP

Nacionalni dužnosnik za ljudska prava i mir

Historijat

U Jugoslaviji je bilo 14 medicinskih fakulteta koji su formirali dio Nacionalnog studentskog udruženja pod nazivom YuMSEIC (eng. Yugoslavian Medical Students’ Exchange International Committee). Nakon raspada Jugoslavije, BoHeMSA je osnovana 1993. godine kao jedinstvena organizacija za studente medicine u Bosni i Hercegovine.

BoHeMSA je počela svoj rad u Sarajevu, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Osnovali su je studenti medicine koji su ranije učestvovali u YuMSEIC-u i koji su željeli nastaviti veliku tradiciju koju naš fakultet njeguje. Uz NMO BoHeMSA, LC Sarajevo je osnovan iste godine kao jedini lokalni komitet u to vrijeme. Zbog rata u našoj zemlji od 1992.-1995, to je bio skroman početak za naše studente i način da se pokaže upornost, snaga i želja da rade i da steknu znanja, kao i da prate globalnu scenu u svijetu zdravstvene zaštite.

BoHeMSA je prvi put pokazala aktivnost kroz različite projekte u oblasti SCOPH-a (Javno zdravstvo) i SCOME-a (Medicinska edukacija). Postala je punopravni član Međunarodne federacije udruženja studenata medicine (IFMSA) 1995. godine.

Nakon rata u Bosni i Hercegovini, broj članova i aktivnosti u kojima BoHeMSA učestvuju počeo je da se povećava. Ubrzo nakon toga, naši članovi počinju odlaziti na IFMSA generalne skupštine. Od tada, BoHeMSA polako počinje da radi na uređenju programa razmjene sa našom zemljom. Na kraju, SCOPE je osnovan 1998. godine. Od tada do danas, naš program razmjena se razvio u ozbiljan sistem koji je domaćin više od 40 studenata godišnje iz preko 10 različitih zemalja diljem svijeta.

U 2006. je počeo proces uključivanja Medicinskog fakulteta u Mostaru, kao dio BoHeMSA-e. Uz pomoć dekana fakulteta u Mostaru i studentske unije, lokalni komitet Mostar je formiran. Od tada, LC Mostar radi kao punopravni član BoHeMSA-e, učestvujući u svim projektima i aktivnostima kako na lokalnom tako i na nacionalnom nivou.

Od samog osnivanja BoHeMSA-e, postojala je ideja pridruživanja Medicinskog fakulteta u Tuzli kao člana organizacije. Nekoliko puta je bio pokušaj da se aktivira lokalni komitet, nakon čega je ugašen. Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja, novi tim konačno formirana LC Tuzla u 2010. godini. Danas, mi smo ponosni reći da LC Tuzla zauzima važnu ulogu u razvoju i predstavljanju BoHeMSA-e u cjelini.

BoHeMSA Udruženje studenata medicine u BiH