Interni konkurs za izbor rukovodstva Udruženja studenata medicine u Bosni i Hercegovini – BoHeMSA za akademsku 2022/2023. godinu