SCOME projekti

February 19, 2017

Kurs pisanja diplomskih radova

Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini-BoHeMSA je u proteklom periodu realizovao projekat „Kurs pisanja diplomskih radova“, namijenjen studentima šeste godine Medicinskog fakulteta u Sarajevu. Tokom dva termina 11.02.2017. i 17.02.2017.godine nastavnici Medicinskog fakulteta doc.dr. Amina Valjevac i doc.dr. Aida Kulo su sa studentima izvršili pregled do sada stečenog znanja iz oblasti pisanja naučnih radova, kako bi sa što kvalitetnijim […]
February 8, 2017

Završen Treći međunarodni kongres studenata medicine i mladih ljekara “SaMED 2017“

Treći međunarodni kongres studenata medicine i mladih ljekara – SaMED 2017, održan je u Sarajevu, od 1. do 5. februara 2017. godine. Podstaknuti dosadašnjim uspjehom i  motivisani još uvijek istom željom mladih kolega da prezentiraju svoje radove te razmijene ideje i iskustva, članovi Udruženja studenata Medicinskog fakulteta – USMF i članovi Udruženja studenata medicine u Bosni i Hercegovini – BoHeMSA […]
December 18, 2016

SaMED 2017 | International Medical Students Congress Sarajevo

We are pleased to announce that BoHeMSA is, once again, one of the coorganisers of the International Medical Students Congress Sarajevo  – SaMED 2017. Three years ago, young students from Faculty of Medicine University of Sarajevo aimed to create a unique gathering of science, skills, knowledge and friendship in Sarajevo, in which they have succeeded imensly. SaMED has already established itself as the largest […]
scome1

Komitet za medicinsku edukaciju

Medicinska edukacija treba da bude briga svakog studenta medicine jer oblikuje ne samo kvalitetu budućih doktora već i kvalitetu zdravstvene zaštite. Međunarodna federacija udruženja studenata medicine (IFMSA) ima Komitet za medicinsku edukaciju (SCOME) koji ima za cilj da sprovede optimalno okruženje za učenje za sve studente medicine širom svijeta

Historija

SCOME je bio jedan od prvih IFMSA komiteta od početka svog osnivanja 1951. godine. Djeluje kao forum za diskusiju za studente zainteresirani u različitim aspektima medicinskog obrazovanja u nadi ostvarivanja i postizanja svojih ciljeva. Danas, SCOME uglavnom radi na izgradnji medicinskih obrazovnih kapaciteta. SCOME nudi nekoliko platformi i metoda za edukaciju studenata medicine u svijetu o raznim pitanjima medicinske edukacije. SCOME vjeruje u studenate medicine kao važne aktere u stvaranju, razvoju i implementaciji obrazovnih medicinskih sistema.

 

Misija

Naša misija je biti okvir u kojem studenti medicine u svijetu doprinose razvoju medicinskog obrazovanja. Studenti dolaze u SCOME da dijele i uče o medicinskom obrazovanju kako bi se poboljšali, i da bi imali koristi od njega na ličnoj i profesionalnoj osnovi.

  Izvor: http://ifmsa.org/medical-education/