Aktuelnosti u medicini 1 – Matične ćelije – LC Sarajevo