November 9, 2022

Konkurs za IFMSA studentske razmjene u akademskoj 2022/23. godini

Na osnovu ugovora potpisanih u 2022. godini, Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini – BoHeMSA, SCOPE i SCORE komiteti za razmjenu raspisuju KONKURS Za bilateralne studentske razmjene u akademskoj 2022/23. godini. Pravo učešća na konkursu imaju studenti fakulteta koji imaju aktivne lokalne komitete (Medicinski fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru). Odlazak […]
March 20, 2022

Interni poziv za funkciju Predsjednika i NORA u Udruženju studenata medicine u Bosni i Hercegovini BoHeMSA

Poštovani članovi Lokalnih komiteta Mostar, Sarajevo i Tuzla, ovim putem Vas pozivamo da se kandidujete za poziciju Predsjednika Udruženja studenata medicine u BiH i poziciju Nacionalnog koordinatora za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava uključujući HIV i AIDS – NORA. Mandat traje do redovne skupštine koja se održava početkom sljedeće akademske godine, sa mogućnošću jednog reizbora. Kandidaturu mogu prijaviti svi […]
February 27, 2022

Medical students of Bosnia and Herzegovina appeal for peace in Ukraine

Medical students of Bosnia and Herzegovina express solidarity with the Ukrainian people, whose fundamental human rights are severely violated. Respect for international law is a border that must not be crossed. We call on all students, youth, non-governmental and international organizations to firmly express their position against the act of aggression against the Ukrainian people. Let this be a humble […]
November 6, 2021

Konkurs za studentske razmjene u akademskoj 2021/22. godini

Na osnovu ugovora potpisanih u 2021.godini., Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini – BoHeMSA, SCOPE i SCORE komiteti za razmjenu raspisuju                     KONKURS Za bilateralne studentske razmjene u akademskoj 2021/22. godini. Pravo učešća na konkursu imaju studenti fakulteta koji imaju aktivne lokalne komitete (Medicinski fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Medicinski fakultet […]
September 24, 2021

Interni konkurs za nacionalne funkcije u Udruženju studenata medicine u Bosni i Hercegovini BoHeMSA

Poštovani članovi Lokalnih komiteta Mostar, Sarajevo i Tuzla, ovim putem Vas pozivamo da se kandidujete za Upravni odbor, Nacionalne oficire i Nadzorni odbor BoHeMSA-e za akademsku 2021/2022. godinu. Pozicije na koje se možete prijaviti su: 1. Predsjednik Udruženja, 2. Generalni sekretar Udruženja, 3. Blagajnik Udruženja, 4. VPI – Dužnosnik za unutrašnje poslove, 5. VPE – Dužnosnik za vanjske poslove, 6. […]
June 17, 2021

Prvi kongresu Ljekarske/Liječničke komore FBiH

Predsjednik BoHeMSA-e Bakir Kudić se obratio na Prvom kongresu Ljekarske/Liječničke komore FBiH. Ovaj događaj je organizovala Ljekarska/Liječnička komora FBiH sa kantonalnim komorama. Poštovana predsjednice Federalne komore, predstavnici kantonalnih komora, poštovani predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva, ljekari, studentice i studenti, Čast mi je govoriti danas ovdje pred vama. Moje ime je Bakir Kudić, predsjednik sam Udruženja studenata medicine u BiH ispred koje […]
May 29, 2021

Vakcine protiv CoVID-19

Pripremili: Melika Džeko, Nejira Imamović U skladu sa trenutnom situacijom pandemije Covid–19, kao i sa vakcinacijom protiv ove bolesti koja se dešava u cijelom svijetu, neophodno je biti informisan iz provjerenih i stručnih izvora. Kako vakcine protiv CoVID-19 uopšte funkcionišu, kakve su kvalitete novospravljene vakcine, koja je razlika između ponuđenih vakcina? Prije svega, podsjetimo se: šta predstavlja proces vakcinacije? «Vakcinacija […]
May 18, 2021

IMUNITET, IMUNI SISTEM, IMUNI ODGOVOR, IMUNOPROFILAKSA, ČEMU SVI TI IMUNO-POJMOVI?

pripremili: Adin Bevrnja, Lejla Katica, Nejira Imamović Imunitet predstavlja sposobnost organizma da se odupre djelovanju raznih stranih agenasa(antigena), a sistem kojeg zovemo imunim sistemom čini skup različitih ćelija tkiva i molekula. Kada su koordinirani u svom odgovoru na patogeni organizam (onaj koji ima sposobnost da nam naškodi), to nazivamo imunim odgovorom. Imunoprofilaksa predstavlja najznačajniji vid zaštite od infektivnih bolesti i […]
November 2, 2017

Konkurs za razmjene u 2018.

Na osnovu ugovora potpisanih u augustu 2017., Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini – BoHeMSA, SCOPE i SCORE komiteti za razmjenu raspisuju KONKURS Za bilateralne i unilateralne studentske razmjene u akademskoj 2017/18. godini   Pravo učešća na konkursu imaju studenti fakulteta koji imaju aktivne lokalne komitete (Medicinski fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli, Medicinski fakultet Sveučilišta […]