Interni poziv za funkciju Predsjednika i NORA u Udruženju studenata medicine u Bosni i Hercegovini BoHeMSA