Svjetski dan borbe protiv dijabetesa – 14.11.2019. (LC Tuzla)