Svjetski dan borbe protiv dijabetesa 2018 – LC Tuzla