Tečaj interpretacije EKG-a: Izazovi u svakodnevnom radu LC Mostar