Odlični izleti i rad na općoj hirurgiji! | Plzen, Češka