Interni konkurs za nacionalne funkcije u Udruženju studenata medicine u Bosni i Hercegovini BoHeMSA